ÇANAKKALE BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE VE DAMGA DUYURUSU 
    3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.
4 Eylül 2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; 
•    İki yıllık periyodik muayene süresi dolmuş 
1-Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri;
2-Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
    a) Masa Terazisi     b)Asma Terazi      c)Tek kollu Kantarlar       d)İbreli Teraziler
3- Uzunluk Ölçüleri (Araç Metreler)
4- Akıcı Maddeler için hacim (debi) ölçüleri
5- Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri
6-5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için; Belediye Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına;
•    İki yıllık Periyodik Muayenesi dolmuş I, II, III ve IV. Sınıf, Otomatik tartı ve Otomatik olmayan ve çekeri 2000 kg’a kadar olan tartı aletleri için yetkili muayene kuruluşlarına;
•    İki yıllık Periyodik Muayenesi dolmuş Taksimetre ve Takograf cihazları için (muayene işlemleri son muayenenin yapılmış olduğu gün, ay ve yıldan itibaren 2 yıldır.) Yetkili Muayene Kuruluşlarına;
•    İki yıllık Periyodik muayenesi dolmuş tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde tartım yapan otomatik olmayan tartı ve diğer tartı aletleri için, II. Sınıf kütleler, Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları , naklimetre, akaryakıt ve  likit petrol gazı (LPG) ölçek ve sayaçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine; 
•    10 Yıllık Periyodik muayenesi dolmuş elektrik, su, hava, doğalgaz , akım ve gerilim transformatörlerin muayeneleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine;
müracaat edilmesi gerekmektedir.
    Muayene ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin (c) fıkrası  gereğince; 
-Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için 1.835,00 TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
(e) fıkrası gereğince; 
-Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullananlara 182,00 TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
Yine aynı kanunun 16. Maddesi gereğince; 
-Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
-Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 
    Bu bağlamda, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden muayene ve damgalama süresi dolanların sahiplerince 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına (Çanakkale Belediye Başkanlığı’na) veya Yetkili Muayene Servislerine ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası ve kapasitesi belirtilerek ve 29 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan muayene ve damgalama ücretinin ödendiğine dair makbuzu ekleyerek (Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesi Hesap No:TR 51 000 1000 813 0000 1000 52 85 - Ölçüler ve Ayar Hizmet Gelirleri) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. 
Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu: 
Gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir.
Yetkili Yasal Metroloji Servislerine https://msurapor.sanayi.gov.tr/  adresinden ulaşılabilir. 
İlgililere Önemle Duyurulur.     
 
 
 
SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE
YILLIK İŞLETME CETVELİNİN VERİLMESİ
Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre Sanayi Sicil Belgesi almış sanayi işletmelerinin, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” bildiriminde bulunma zorunluluğu vardır.
Bu nedenle, İlimizdeki Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Sanayi işletmeleri, İl Müdürlüğümüzün http://canakkale.sanayi.gov.tr İnternet adresinde bulunan “E-Hizmetler” bölümünde “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlığını tıklayıp daha önce oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreleriyle çevrim içi bildirimde bulunulabilirler.
Ayrıca; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri belge düzenleme tarihi itibarıyla 2 yılda bir yapılmakta olup, vizesi süresi geçen Sanayi Sicil Belgelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzden vize yaptırılması gerekmektedir. Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının Sanayi Sicil Belgeleri geçersiz sayılacaktır.
2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar vermeyen sanayi kuruluşlarına 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. ve 9. Maddesi gereği (914,00 TL) lık idari para cezası uygulanacaktır. Bu sebeple Sanayicilerimizin Yıllık İşletme Cetveli bildirme sorumluluğunu son günlere bırakmadan yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Kanunun 4.Maddesi (a) ve (b) bendlerinde yer alan; verilecek beyannamelerde yazılı malumatta bir değişiklik vukuunda, kapanma ve tekrar faaliyete geçmesi hallerini 1 ay zarfında ilgili İl Müdürlüğüne bildirmeyenler Kanunun 9.Maddesi gereği  914,00 TL idari para cezası , Sanayi Sicil Belgesini yetkili memurlara ibraz etmeyenlere 457,00 TL, Sanayi Sicil Kanununa göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere 1833,00 TL idari para cezası  verileceğinin bilinmesi önem arz etmektedir.
Yıllık işletme cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ( http://sanayisicil.sanayi.gov.tr ) üzerinden elektronik ortamda verilir.
Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde, 30 Nisan 2017 tarihine kadar taahhütlü posta, kargo ve kurye firmaları yoluyla ya da yazılı olarak gönderilen yıllık işletme cetvellerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi İl Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ve Sanayi Sicil işlemleri ile ilgili bilgi için İl Müdürlüğümüz ile iletişime geçilebilir.
Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Cevat Paşa Mah.Ziveriye Sok.No:18/2 17100 ÇANAKKALE 
Tel: (90) 286 212 55 33    Faks: (90) 286 213 58 57
E-posta: stmcanakkaleil@sanayi.gov.tr 
Elektronik Ağ: http://canakkale.sanayi.gov.tr