SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİ ARASINDAN MÜTEVELLİ HEYETİNE  1 TEMSİLCİ SEÇİMİNE İLİŞKİN  DUYURU

     3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışmayı Teşvik Kanunun 7.maddesi gereğince, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma  Vakfı Mütevelli  Heyetine 2019  faaliyet dönemi için sosyal yardım amaçlı faaliyet gösteren  sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından  bir temsilci seçmek üzere  25.12.2018 Salı günü saat :  14:00 de  Kaymakamlık Toplantı salonunda toplantı yapılmış ancak temsilci seçilme işlemi gerçekleşmemiştir.

       Bu nedenle;  2019  yılı ilçemiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı  Mütevelli Heyetinde görev alacak  olan 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 7.maddesi gereği kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu yönetici temsilcilerinin  kendi aralarından  seçecekleri Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisini  belirlemek amacıyla 02 Ocak 2019 Çarşamba  günü saat : 14:00 ‘de  Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında  seçim yapılacaktır. Ayvacık ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının senet veya tüzüklerine 3294  Sayılı kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunmak üzere kurulduğunu gösterir (tüzük senet fotokopisinde aslının aynıdır ibaresi yer alacak Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde  görev almak isteyen STK temsilcilerinin 31.12.2018 Pazartesi mesai bitimine kadar yönetici tarafından seçim için ön müracaat yapılacaktır.

          İlgili sivil toplum kuruluşu yöneticisi kimlik fotokopisi, yetki belgesi  tüzük yada senet fotokopisi  (aslının aynıdır ibaresi yer alacak) belgeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. STK’nu temsilen seçime katılacak kişi varsa kişi ile ilgili yetki belgesi getirmesi gerekmektedir. 

Faaliyet konusu sosyal yardım olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin faaliyet belgesi, tüzük veya noter senedinin örneği  ve yetki belgesi ile toplantıya katılımları gerekmektedir.

İlgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine duyurulur….