SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİ ARASINDAN MÜTEVELLİ HEYETİNE  TEMSİLCİ SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURU
 
       3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 7.maddesi gereğince, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine 2019 faaliyet dönemi için sosyal yardım amaçlı faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından bir temsilci seçilecektir.
    Bu nedenle; 2019 yılı ilçemiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak olan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu yönetici temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisini belirlemek amacıyla 25.12.2018 Salı günü saat : 14:00 ‘de Ayvacık Kaymakamlığı Vakıf Toplantı Salonunda seçim yapılacaktır.
   Faaliyet konusu sosyal yardım olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin faaliyet belgesi, tüzük veya noter senedinin örneği ve yetki belgesi ile toplantıya katılımları gerekmektedir.
    İlgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine duyurulur.