AYVACIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
 
SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİ ARASINDAN MÜTEVELLİ HEYETİNE  1 TEMSİLCİ SEÇİMİNE DUYURU
 
 
5263 Sayılı Sosyal  Yardımlaşma ve  Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri  Hakkında  Kanununun  19. maddesi ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışmayı Teşvik Kanunun 7.maddesi gereğince, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma  Vakfı Mütevelli  Heyetine 2016  faaliyet dönemi için sosyal yardım amaçlı faaliyet gösteren  sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından  bir temsilci seçilecektir.
 
 Bu nedenle;
 2016  yılı ilçemiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı  Mütevelli Heyetinde görev alacak  olan 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu yönetici temsilcilerinin  kendi aralarından  seçecekleri Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisini  belirlemek amacıyla 24.12.2015 Perşembe  günü saat : 14:00 ‘de  Ayvacık Kaymakamlığı Vakıf Toplantı Salonunda seçim yapılacaktır.
 
Faaliyet  konusu sosyal yardım olan sivil toplum  kuruluşları temsilcilerinin faaliyet belgesi, tüzük veya noter senedinin  örneği, ve yetki belgesi ile toplantıya katılımları rica olunur.
 
 
İlgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine duyurulur….