AYVACIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI  SOSYAL KONUT PRORESİ BAŞVURU İLANI
 
 
            İlçemizde Vakfımız aracılığı ile  yapılan 2+1 (48)-  1+1 (68) konutlarda boş durumda bulunan  12 adet 1+1 konutların, 8 adet 2+1 sosyal konutlar için  Vakfımız tarafından Sosyal Konut Uygulama Yönergesi doğrultusunda  talep toplanacaktır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızdan başvuru şartlarını sağlayan başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayıp Vakfımıza teslim edecektir.
 
 
 BAŞVURU ŞARTLARI:
 
 
-          T.C. Vatandaşı olmak,
-          21 yaş ve üzerinde olmak,  ancak;
* eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz.
  -     Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak,
  -      3294 sayılı Kanun’a uygunluğu ilgili  SYDV tarafından tespit edilmek ve SYDV’lerden yardım alıyor ve alabilecek durumda olmak,
 -      Konutların bulunduğu yerde en az 1 yıldır ikamet etmek,
 -      Kendisi ile eşinin ve velayeti altındaki  çocuklarının mülkiyetinde herhangi bir konutu bulunmamak,
 -      Bir hane halkı adına (yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına)  yalnızca bir adet başvuru yapmak,
 -      TOKİ konutlarından satın almamış olmak ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak,
 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :      
 
a)      Başvuru sahipleri ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvuruda bulunabilecek olup başvurular  08.02.2016 da başlayacaktır.
 
1-      Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
2-      İkamet İlmühaberini ( Konutların yapılacağı yer sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıldır ikamet ettiğine dair)
3-      T.C. kimlik numaralarını (bütün aile bireylerinin)
4-      Ayrıca, özürlü vatandaşlarımız özürlü kimlik kartının fotokopisini veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair)ibraz edeceklerdir.
5-      Başvuru sahibi ayrıca Vakfımızdan alacağı başvuru formunu  ve istenilen  diğer belgeleri vermekle yükümlüdür. Eksik evrak  ibraz edenler kuraya katılma hakkını kaybedecektir.
 
Yukarıda yazılı şartları taşıyan vatandaşlar  08 Mart 2016 mesai bitimine kadar başvurularını şahsen Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapacaktır.